donderdag 4 oktober 2018

LECSO: 3e feedbackronde Curriculum.nu

3e feedbackronde Curriculum.nu
Op 30 en 31 oktober en op 1 november aanstaande. vindt de derde feedbackronde van Curriculum.nu voor so, vso en sbo plaats. SLO en LECSO stellen het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs in de gelegenheid om te resoneren op de tussenopbrengsten ('de grote opdrachten' en een deel van de 'bouwstenen') die door de ontwikkelteams in het kader van curriculum.nu zijn opgeleverd. Het programma is als volgt:30 oktober: Vredenbur
Lees verder

Jongeren uit het vso en pro naar de arbeidsmarkt - wat is de rol van het SW-bedrijf?
Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 heeft de samenwerking tussen SW-bedrijven en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) een andere dimensie gekregen. Veel jongeren vanuit het vso en pro stroomden voorheen de WSW in. Sinds de invoering van de Participatiewet kan dit niet meer en vallen veel leerlingen onder regie van de gemeente bij het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt. In bij
Lees verder