dinsdag 9 oktober 2018

Kamerstukken OCW: Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten

Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten
Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).
Lees verder

Advies Raad van State ove het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten
Advies Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).
Lees verder

Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten
Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen).
Lees verder

Kamerbrief over afschaffen cascadebekostiging
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over het afschaffen van de cascadebekostiging
Lees verder

Kamerbrief over onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een Nahangbrief inzake Onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over een Nationaal Programma Groningen
Het kabinet en regionale bestuurders hebben afspraken gemaakt over de start van een Nationaal Programma Groningen met een perspectief tot 2040. Met dit programma blijft Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied. Dit schrijft minister Wiebes (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Uitstelbrief over Kamervragen over de terugloop bij Amsterdamse voorscholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over de terugloop van het aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen.
Lees verder

Antwoord op Kamervragen over BKR-registratie studieschulden
Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over plannen van het BKR om studieschulden te gaan registreren.
Lees verder

Kamerbrief over subsidieregeling monumenten
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de brief van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren en de Federatie Particulier Grondbezit. De brief gaat over de Subsidie instandhouding monumenten (SIM) en de nieuwe subsidieregeling.
Lees verder

Conceptregeling instandhouding rijksmonumenten
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar reactie op de motie Laan-Geselschap c.s. en de motie Geluk-Poortvliet over de conceptsubsidieregeling rijksmonumenten.
Lees verder