Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 30 oktober 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over Toetsbesluit PO en eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

Kamerbrief over Toetsbesluit PO en eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO over het realiseren van een goede onderling vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht 'Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten'
Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen van het lid Beertema (PVV) over het bericht 'Hoe mannen in pakken van het mbo een onderwijsfabriek maakten'.
Lees verder

Kamerbrief over flexibilisering uitbetaling collegegeldkrediet voor studies in het buitenland
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over de flexibilisering van de uitbetaling van het collegegeldkrediet voor studenten die gaan studeren in het buitenland.
Lees verder

Kamerbrief over erkenning werkervaring in mbo en hbo
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar beleid voor het erkennen van al verworven werkervaring in het mbo en hbo.
Lees verder

Kamerbrief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (Tweede Kamer)
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de toegankelijkheid en kansengelijkheid van het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (Eerste Kamer)
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Eerste Kamer over de toegankelijkheid en kansengelijkheid van het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over profileringsfonds hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over en aantal ontwikkelingen met betrekking tot het profileringsfonds. Het profileringsfonds in het hoger onderwijs is er voor studenten die wegens bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen of naar verwachting op zullen lopen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over ontwerpbegroting OCW voor 2019
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer bij de antwoorden op de Kamervragen over de ontwerpbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019.
Lees verder

Antwoorden op de Kamervragen over de ontwerpbegroting OCW voor het jaar 2019
Antwoorden op de Kamervragen over de ontwerpbegroting OCW voor het jaar 2019.
Lees verder

Kamerbrief over masteropleiding basisschoolleraar en leeftijdsgrens studievoorschot
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het plan 'Masteropleiding basisschoolleraar' en over het verruimen van de leeftijdsgrens voor het studievoorschot.
Lees verder