donderdag 11 oktober 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Kamerbrief over instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen die de Kamerleden Geluk-Poortvliet, Omtzigt en Bisschop over de uitvoering van de motie Geluk-Poortvliet hebben gesteld. De motie gaat over het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.
Lees verder

Kamerbrief over het afschaffen van de cascadebekostiging
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het Uitvoeringsbesluit WEB met name over het afschaffen van de cascadebekostiging.
Lees verder

Kamerbrief bij Wijzigingsbesluit Wet op het primair onderwijs (WPO)
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het Wijzigingsbesluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over de telefonische bereikbaarheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar brief aan de Nationale ombudsman over de telefonische bereikbaarheid van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Lees verder

Aanbiedsbrief Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018
Minister Van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer de driedelige 'Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018' aan.
Lees verder

Antwoord op de vragen over bericht Graaf Huyn College sluit bouwafdeling
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede KAmer zijn antwoord op de vragen van het lid Rog (CDA) over het bericht 'Graaf Huyn College sluit bouwafdeling'.
Lees verder

Aanbiedingsbrief brieven Motie Rog en Van Meenen
De ministers Van Engelen (OCW) en Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer, naar aanleiding van de ingediende motie Rog en Van Meenen, een afschrift van hun brief aan de Stichting van het Onderwijs, en de reactie van de Stichting van het Onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bericht 'Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een reactie naar de Tweede Kamer op bericht 'Vierdaagse schoolweek dreigt in Zaanstad door lerarentekort'.
Lees verder

Kamerbrief over voornemen kabinet 'Elke leerling op middelbare school naar parlement'
De ministers Ollongren (BZK), Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van het kabinetsplan om alle leerlingen in hun middelbareschooltijd een bezoek te laten brengen aan het parlement. Met als doel om zelf te ervaren hoe democratie werkt.
Lees verder

Kamervragen over undercoverbeelden over apenexperimenten in het BPRC
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen van lid Wassenberg (PvdD) over undercoverbeelden apenexperimenten in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC).
Lees verder