Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 9 oktober 2018

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten
Lees verder

Lerarenopleidingen bieden maatwerk in de regio
Lees verder