maandag 1 oktober 2018

Digitaal spieken een belangrijk aandachtspunt bij digitaal toetsen

Digitaal spieken een belangrijk aandachtspunt bij digitaal toetsen
Spieken bij digitaal toetsen gebeurt regelmatig en is eenvoudiger dan bij een papieren toets. Dit is een belangrijke conclusie uit een steekproef van Kennisnet, onder 952 leerlingen van verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. In dit artikel lees je de belangrijkste bevindingen van de steekproef.
Lees verder

Nieuwe Meerjarenkoers: hier zet Kennisnet zich de komende jaren voor in
In de nieuwe Meerjarenkoers 2019-2022 beschrijven we hoe Kennisnet de komende jaren een bijdrage levert aan goed onderwijs door een professionele inzet van ict. Daarbij bouwen we voort op de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald en sluiten we aan bij ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijs. Hoe we dat willen doen? Dat lees je in dit artikel.
Lees verder