Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 29 oktober 2018

AVS: Wijziging Toetsbesluit PO

Wijziging Toetsbesluit PO
Minister Slob heeft het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO voor het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basis- en speciaal onderwijs naar...
Lees verder

Verminderen of voorkomen btw-afdracht bij samenwerking onderwijs en opvang
Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken - bijvoorbeeld in een IKC - lopen soms aan tegen het betalen van btw over hun gezamenlijke prestaties. Zoals het inhuren van...
Lees verder

Stichting van het Onderwijs uit zorgen over voorgenomen bezuinigingen op onderwijs
"Investeringen in ons onderwijs zijn broodnodig." In aanloop naar de bespreking van de Onderwijsbegroting 2019 in de Kamer doet de Stichting van het Onderwijs een dringend beroep om de besparingen op...
Lees verder