Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 26 september 2018

Verus: School in Schilderswijk werkt sámen met ouders aan positief gedrag

School in Schilderswijk werkt sámen met ouders aan positief gedrag
In de rumoerige aula zitten twee moeders tegenover elkaar. Ze kijken elkaar geconcentreerd aan tot er één iets zegt. De ander begint te stralen en lacht. Leraren van de Haagse Koningin Beatrixschool...
Lees verder