Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 11 september 2018

Verus: Hoger beroepsonderwijs voor de wereld van morgen

Hoger beroepsonderwijs voor de wereld van morgen
De weg die de Christelijke Hogeschool Ede aflegt, is een interessant voorbeeld van de ontwikkeling die het hoger beroepsonderwijs in ruim 30 jaar heeft doorgemaakt. Destijds verzelfstandigde de...
Lees verder