zaterdag 29 september 2018

Taalnieuws: Journalistieke website OneWorld stopt met ‘koloniaal taalgebruik’

Journalistieke website OneWorld stopt met 'koloniaal taalgebruik'

OneWorld, een journalistieke website en uitgever van het tijdschrift OneWorld Magazine, stopt met het gebruik van 'koloniale taal'. Begrippen als een stem/gezicht geven, leefgebied en minderheden worden voortaan vervangen door bijvoorbeeld een podium bieden, streek en gemarginaliseerde mensen.

Lees verder

Nieuw hulpmiddel voor docenten Nederlands als tweede taal

Utrechtse taalwetenschappers hebben een hulpmiddel ontwikkeld voor docenten die Nederlands als tweede taal onderwijzen (NT2-docenten).

Lees verder

Rechter bepaalt dat twee universiteiten Engels als voertaal mogen gebruiken

De Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente mogen hun bacheloropleiding Psychologie ook in het Engels aanbieden. De rechter heeft in een kort geding bepaald dat dit niet in strijd is met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Lees verder