Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 25 september 2018

Rijksuniversiteit Groningen: Heike Kamerlingh Onnes-leerstoel en Rudi Drent-leerstoel voor Groningse professoren

Heike Kamerlingh Onnes-leerstoel en Rudi Drent-leerstoel voor Groningse professoren

Twee hoogleraren aan de Groningse Faculty of Science and Engineering worden geëerd met een vernoemde leerstoel vanwege hun opmerkelijke, internationaal erkende bijdragen aan de wetenschap. Aan prof.dr. Bart van Wees wordt de Heike Kamerlingh Onnes-leerstoel toegekend en aan prof.dr. Theunis Piersma de Rudi Drent-leerstoel. Vernoemde leerstoelen, 'named chairs', zijn bijzonder omdat ze de naam mogen dragen van een gerenommeerd wetenschapper die internationaal historie schreef.

Lees verder

Marian van den Berg gepromoveerd

Marian van den Berg gepromoveerd

Lees verder

Pilot Spreekuurrechter is een 'gekwalificeerd succes'

Op 1 oktober 2016 is de Rechtbank Noord-Nederland een pilot gestart met de Spreekuurrechter. Deze nieuwe en experimentele procedure Spreekuurrechter beoogt snel en laagdrempelig contact met de rechter te bieden gericht op het oplossen van geschillen.

Lees verder

Wisselwerking tussen genen en darmbacteriën belangrijk voor risico op hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen veel voor, maar over de oorzaken is nog veel onduidelijk. Genetische gevoeligheid speelt een rol, maar ook darmbacteriën kunnen bijdragen aan het risico. In een nieuw onderzoek laten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen nu voor het eerst zien dat de wisselwerking tussen genen en darmbacteriën belangrijk is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Deze ontdekking kan in de toekomst leiden tot gepersonaliseerde behandelingen. De resultaten van het onderzoek zijn op 24 september gepubliceerd in het tijdschrift Nature Genetics.

Lees verder