Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 12 september 2018

PO Raad: Verder met Informatiebeveiliging en Privacy? Lees de tips!

Verder met Informatiebeveiliging en Privacy? Lees de tips!
Ze is pas een aantal maanden van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar veel scholen waren al geruime tijd bezig om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe Europese privacywet. Zo ook Dynamiek, Prisma en SPOV: drie Noord-Limburgse schoolbesturen die in 2017...
Lees verder

Kenmerken leerlingpopulatie gaan rol spelen bij oordeel inspectie
De Inspectie van het Onderwijs gaat scholen in het primair onderwijs anders beoordelen. Niet langer houdt ze daarbij rekening met het percentage zogenoemde gewichtenleerlingen op een school, voortaan kijkt ze breder, naar diverse kenmerken van de leerlingpopulatie. Het Centraal Bureau voor de...
Lees verder

Primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland staakt
De onderwijsbonden hebben hun leden in Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen om woensdag 12 september te staken. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag om het kabinet duidelijk te maken dat er méér nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.
Lees verder