Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 11 september 2018

PO Raad: PO-Raad, VO-raad en LECSO verkennen één Wet op het Funderend Onderwijs

PO-Raad, VO-raad en LECSO verkennen één Wet op het Funderend Onderwijs
De belangenorganisaties in het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs willen een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid om te komen tot één Wet op het Funderend Onderwijs. Dat zou een einde maken aan allerlei wettelijke belemmeringen. Daardoor kan aan álle leerlingen naar...
Lees verder

Bijgestelde kijkdozen 2017-2018
Bijgaand de twee bijgestelde kijkdozen 2017-2018.
Lees verder

Ontwerp en win je eigen buitenlesplek t.w.v. €5.000,-
Geef jij graag buitenles, maar is jullie schoolplein er niet geschikt voor? Kom in actie! Jantje Beton en IVN Natuureducatie bieden 10 scholen de kans om een zelf ontworpen buitenlesplek te realiseren. Een plek voor het opdoen van 21e-eeuwse vaardigheden, uitdagend buitenspelen en spelenderwijs...
Lees verder