Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 10 september 2018

PO Raad: PO-Raad en Vereniging Hogescholen: Beperk bewegen niet tot onderwijs

PO-Raad en Vereniging Hogescholen: Beperk bewegen niet tot onderwijs
Om kinderen meer te laten bewegen en hen gezonder en beweegvaardiger te maken, is het belangrijk dat niet alleen het onderwijs zijn beste beentje voor zet, maar de hele samenleving. Stimuleer hiertoe samenwerking tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen en bevorder gezondheid ook buiten het...
Lees verder

Herziene 'handreiking medisch handelen in het basisonderwijs'
Een herziene en aangescherpte 'handreidking medisch handelen in het basisonderwijs'.  In de factsheet en de handreiking wordt de positie van onderwijspersoneel bij medisch handelen verder verduidelijkt.
Lees verder

Schoolteams gaan werkdruk te lijf met onderwijsassistenten en vakleerkrachten
Om de werkdruk aan te pakken, willen schoolteams vooral meer onderwijsassistenten (77%), leerkrachten (60%) en vakleerkrachten (43%) inzetten. Daarnaast zijn ze van plan de administratieve lasten verminderen (35%), meer of betere ICT-middelen aan te schaffen (25%) en conciƫrges in te zetten (19%)....
Lees verder