dinsdag 11 september 2018

Onderwijstalenten: Acties voor een-en-dezelfde lijn in beloning alle functies CAO-PO

Acties voor een-en-dezelfde lijn in beloning alle functies CAO-PO
Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in beloning. Erkenning en waardering voor schoolleiders blijft achter en daarom zijn acties noodzakelijk volgens de AVS. De AVS roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te...
Lees verder

Schoolteams gaan werkdruk te lijf met onderwijsassistenten en vakleerkrachten
Om de werkdruk aan te pakken, willen schoolteams vooral meer onderwijsassistenten (77%), leerkrachten (60%) en vakleerkrachten (43%) inzetten. Daarnaast zijn ze van plan de administratieve lasten verminderen (35%), meer of betere ICT-middelen aan te schaffen (25%) en conciërges in te zetten (19%). Dat blijkt uit een peiling van de...
Lees verder

Nederlands onderwijs staat internationaal sterk volgens OESO
Nederland heeft internationaal gezien een hoge onderwijsdeelname, zowel onder jongeren als onder volwassenen. Het Nederlandse hoger onderwijs valt op door een grotere aantrekking op internationale studenten dan gemiddeld in de OESO. Dit blijkt uit het landenrapport van de OESO, Education at a Glance 2018. Op Onderwijsincijfers onder het...
Lees verder