Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 13 september 2018

OCW: Van Engelshoven stelt paal en perk aan bindend studieadvies

Van Engelshoven stelt paal en perk aan bindend studieadvies
Er komt een bovengrens aan het aantal studiepunten dat een student in zijn eerste jaar moet halen om zijn studie te mogen vervolgen. Het zogeheten bindend studieadvies (bsa) mag voortaan nog maximaal 40 studiepunten bedragen, twee derde van het totaal aantal punten dat een student in het eerste jaar kan halen. Tot dusver was het aan de instellingen om een eigen bsa-norm vast te stellen en lag deze in bijna alle gevallen boven de 40 studiepunten. Daar brengt minister Van Engelshoven (Onderwijs) verandering in. Dat kondigt zij vandaag aan in haar toespraak tijdens de opening van het academisch jaar aan Tilburg University.
Lees verder

Vereenvoudiging doorstroom van vmbo naar havo
De doorstroom van het vmbo naar het havo wordt vereenvoudigd. De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dat regelt dat leerlingen met een diploma in de gemengde of theoretische leerweg niet geweigerd mogen worden op het havo, mits zij voldoen aan landelijk te bepalen voorwaarden, zoals het succesvol eindexamen afleggen in een extra vak in het vmbo.
Lees verder

De keerzijde van deeltijdwerk
Een sterkere positie voor vrouwen op de arbeidsmarkt biedt kansen en voordelen voor individuen, bedrijven, sectoren en de algehele economie. Veel Nederlandse vrouwen zijn financieel niet zelfstandig en werken vaak in kleine deeltijdbanen. Hun talent blijft hierdoor onbenut, kansen op ontwikkeling worden beperkt en het is ook een groot gemis voor de Nederlandse economie, zeker in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport Het potentieel pakken, een studie van McKinsey Global Institute dat vandaag door minister Van Engelshoven (emancipatie) en minister Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit rapport voegt McKinsey een nieuwe dimensie toe aan het debat over deeltijd werken en financiƫle zelfstandigheid. De onderzoekers hebben gekeken naar de economische voordelen van gendergelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Lees verder