Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

vrijdag 21 september 2018

Nieuwsbrief KC Gezondheid en Welzijn

Windesheim Online lezen
Nieuwsbrief
Geachte lezer,
In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke onderzoeken recent zijn gestart. Het kenniscentrum telt momenteel 10 promovendi. Deze keer laten we u kennismaken met het (promotie-) onderzoek van Marianne Welmers. Dr. Franka Bakker is als associate lector toegevoegd aan het lectoraat Innoveren met Ouderen. Het lectoraat GGZ en Samenleving is op 1 september j.l. gestart met een onderzoek naar opvang en hulpverlening bij huiselijk geweld. Daarnaast onderzoekt het lectoraat Jeugd samen met leraren hoe er meer waarde te halen is uit de samenwerking met jeugdhulp. Vanuit het lectoraat Gezonde Stad is in samenwerking met studenten een strategie ontworpen hoe mensen met financiële problemen sneller en effectiever hulp op maat te bieden. Tenslotte vond op 19 september j.l. de feestelijke ondertekening plaats van het Manifest Cultuursensitieve Ouderenzorg in Zwolle, maar liefst 20 zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorgers, onderwijs- en onderzoek instellingen ondertekenden dit manifest. Meer hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief.
 
Veel leesplezier,
Ineke van der Wal
Burgers worden gemiddeld steeds ouder
Met de onderzoekslijn ‘G-OUDLAB; co-innoveren voor goed ouder worden’ bouwt het Lectoraat Innoveren met Ouderen aan een leeftijdsvriendelijke samenleving. Want hier liggen grote kansen voor verbetering en vernieuwing. Sinds 1 augustus stuurt dr. Franka Bakker – gezondheidswetenschapper en gerontoloog – deze onderzoekslijn aan. Hierbij werkt ze nauw samen met verschillende opleidingen, waaronder Toegepaste Gerontologie en Social Work. 
Lees meer over deze onderzoekslijn d
Expertdocent Mediaopvoeding van start
In september 2018 gaat Expertcoach mediaopvoeding (EM) voor de eerste maal van start. 11 deelnemers uit diverse branches hebben zich aangemeld voor de studie.
 
"Door de razendsnelle ontwikkelingen online merk ik dat het een andere houding van mij vraagt als Jeugd- en Gezinswerker. Vragen als: 'Hoe voorkom ik dat mijn kind vervelende dingen online post' komen steeds vaker voor." - Corine Jansen
Lees hier het hele verhaal van Corine
Onderzoek vanuit de minor De Gezonde Stad

"Één organisatie of stichting kan het armoedeprobleem niet oplossen en door samenwerking worden krachten gebundeld. Er kan sneller doorverwezen worden en de inwoner komt sneller in beeld bij de juiste organisatie, zodat er hulp op maat aangeboden kan worden."

Sneller uit de armoede? Wees niet meer afhankelijk van de Voedselbank. Dit onderzoek is uitgevoerd door studenten van de minor De Gezonde Stad. De studenten hebben een aanmeldformulier ontworpen waarbij de privacy van de cliënten gewaarborgd blijft en het initiatief bij de cliënt zelf blijft. Een andere aanbeveling is een periodiek overleg tussen de betrokken instellingen om de samenwerking te evalueren. In omliggende gemeenten blijkt dit een effectieve strategie.

Lees meer over dit onderzoek
Samen met leraren onderzoeken
Uit onderzoek blijkt dat leraren eigenlijk geen meerwaarde ervaren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. In dit traject wordt niet alleen die samenwerking onderzocht door onderzoekers, maar ook de leraren zelf. In een tijd waarin in de politiek veel gesproken wordt over passend onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is dit onderzoek erg relevant.
Meer informatie
 
Dementie bij migranten

Professionals geven aan dat ze uitdagingen ervaren in het bieden van persoonsgerichte zorg aan personen met dementie met een migratieachtergrond. Behalve een taalbarrière is er ook sprake van een cultuurbarrière. Ook geven migrantenmantelzorgers aan dat ze niet de passende zorg kunnen vinden voor hun ouder(s) of partner met dementie.

ProMemo, het lectoraat Innoveren met Ouderen en ZwolleDoet!, hebben samen met Turks-Nederlandse mantelzorgers de afgelopen jaren hard gewerkt om cultuursensitieve zorg te realiseren, binnen één van de Zwolse verpleeghuizen. Op 19 september wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Ook is er (inter)nationaal aandacht voor de bovenstaande activiteiten van Windesheim.

Lees hier het hele bericht
Nieuws lectoraat GGZ en Samenleving
Het lectoraat is bezig met een visie-ontwikkeling van waaruit onderzoekslijnen worden uitgezet. Er zijn verschillende onderzoeken die lopen en het onderzoek RAAK! Ervaringsdeskundigheid gaat haar eindfase in. Vanaf 1 september is er een nieuw onderzoek gestart in samenwerking met vier organisaties voor opvang en hulpverlening bij huiselijkgeweld met een subsidie van €106.000 euro van Achmea.
Lees meer over de bovenstaande onderzoeken
 
Promovendus aan het woord
Dat een goede werkrelatie (alliantie) belangrijk is in de hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen is misschien wel een open deur. Maar hoe belangrijk is dat nu echt voor effectieve gezinshulpverlening? Marianne vertelt: "Voor mijn onderzoek 'Alliantie in Beeld' hebben we samen met behulp van studenten bij 59 gezinnen die intensieve ambulante gezinsbehandeling ontvangen video-opnamens gemaakt van 2 hulpverleningsgesprekken."
Lees hier meer over dit onderzoek
Agenda
Symposiums, congressen, masterclasses, er is veel te doen op Windesheim. Diverse lectoraten organiseren ook regelmatig events. Houd de agenda van Windesheim in de gaten om te zien of er iets interessants voor u georganiseerd wordt. 
Agenda
 
Interessante post-hbo cursussen
Post-hbo Expertcoach Mediaopvoeding
Vanuit een samenwerking met lectoraat Jeugd is deze post-hbo ontwikkeld op het gebied van mediaopvoeding.

Cursus Patiënt Coaching
In samenwerking met lectoraat Innoveren met Ouderen is de cursus Patiënt Coaching ontwikkeld. 
Interessante links
Het product LevendBoek geeft familie en verzorgenden van mensen met dementie een handvat om op een interactieve manier een gesprek te initiëren en het contact te vergemakkelijken.
Lees hier meer over het onderzoeksproject.

In de Volkskrant staat een artikel over dementie. Erdal Balci ontroert en informeert met liefdevolle column over zijn dementerende vader.
Lees hier de column.
Volg ons via YouTube Volg ons via Twitter Volg ons via Instagram Volg ons via LinkedIn

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties of zou je graag willen helpen bij een van de
onderzoeken die Windesheim uitvoert? Neem dan contact op met de redactie van deze nieuwsbrief via redactieraadkc@windesheim.nl.

Overall
Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn
Overig
Afmelden
Contact
© 2018 Hogeschool Windesheim - Privacy - Algemene voorwaarden - Disclaimer