Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 20 september 2018

Mbo today: Subsidie praktijkleren blijft, weinig geld voor leven lang leren

Subsidie praktijkleren blijft, weinig geld voor leven lang leren
De Subsidieregeling Praktijkleren blijft ook na 2019 bestaan. In de meerjarenbegroting is na 2019 een kleine tweehonderd miljoen euro per jaar beschikbaar voor het praktijkleren. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2019 vindt een eenmalige korting op het praktijkleren plaats. Hierdoor zal een werkgever gemiddeld een subsidie […]
Lees verder

Meer geld voor groen beroepsonderwijs vanaf 2019
De overheveling van de groene mbo-scholen naar het ministerie van Onderwijs zorgt voor een stijging van het budget voor de AOC's van ongeveer twintig miljoen euro. Dit extra geld gaat ten koste van de bekostiging van de reguliere mbo-scholen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het groene mbo-onderwijs, verzorgd op de AOC's, op dezelfde manier bekostigd […]
Lees verder

Jurriaan Steen benoemd als practor rekenen
Jurriaan Steen is op 1 augustus benoemd als practor van het Rekenpractoraat. Dit practoraat is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders en drie mbo-scholen. Het is de bedoeling dat de kersverse practor samen met rekendocenten onderzoek gaat doen naar het vak rekenen in het mbo. Het doel is om alle huidige en toekomstige initiatieven […]
Lees verder

Mooier met mbo'ers
Dat mbo'ers een groot verschil kunnen maken, ondervinden een aantal bewindslieden en Tweede Kamerleden op Prinsjesdag aan den lijve. Skills-kampioenen Ivana Sneujink en Sanne van Overdijk verzorgen hun kapsels en make-up tot in de puntjes. En toeval of niet: juist de politici die onder de handen van deze mbo-toppers vandaan kwamen, vangen een dag later […]
Lees verder