Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 3 september 2018

LECSO: 17 september bijeenkomst samenwerking vo-vso

17 september bijeenkomst samenwerking vo-vso
Op 17 september organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een informatie- en werkbijeenkomst rondom het thema samenwerking tussen het vo en het vso. Op 19 juni is er een bestuurlijke uitspraak van de PO-Raad, LECSO en de VO-raad gedaan ten aanzien van het invlechtingsvraagstuk. Zo wordt op lange termijn toegewerkt naar een Wet funderend onderwijs en komt er op korte termijn een actieplan voor de knelpunten die momenteel bestaan.Dit actieplan w
Lees verder

Onderzoek naar verdichting leerlingproblematiek (V)SO
Al langere tijd zijn er signalen dat de complexiteit van de problematiek in de scholen toeneemt. Dat horen we overigens zowel in regulier, als in speciaal (basis-)onderwijs. Omdat we zijn geïnteresseerd of dit ook te onderbouwen is vanuit onderzoek hebben we deze vraag via onze contacten neergelegd bij de Radboud Universiteit van Nijmegen. Daar heeft Noelle Kreutz, in het kader van haar master pedagogische wetenschappen deze vraag nader ond
Lees verder