Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 19 september 2018

KNAW: Het Rampjaar 1672

Het Rampjaar 1672
Een congres over het rampjaar 1672, georganiseerd door het Huygens Instituut, Vrienden van De Witt en de Koninklijke Bibliotheek.
Lees verder

Uitreiking Heinekenprijzen 2018
Uitreiking Heinekenprijzen 2018
Lees verder

International Wader Study Group Congress 2018
Het uitwisselen en samenbrengen van internationale wetenschappers en wetenschappelijke kennis die verzameld is over de hele wereld aan vaak dezelfde soorten steltlopers (waders).
Lees verder

KennisCafé: U wordt gemanipuleerd!
KennisCafé 15 oktober 2018 over 'manipulatie'.
Lees verder