vrijdag 28 september 2018

Kamerstukken OCW: Overzicht van voorgenomen wetgeving en AMvB’s gepland in het 4e kwartaal van 2018

Overzicht van voorgenomen wetgeving en AMvB's gepland in het 4e kwartaal van 2018
Overzicht van wetsvoorstellen en AMvB's die de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwachten in te dienen bij de tweede Kamer in het 4e kwartaal van 2018.
Lees verder

Kamerbrief over de update van de planningsbrief 4de kwartaal 2018
De ministers Van Engelshoven (OCW) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer voor het 4de kwartaal over de brieven die zij verwachten te sturen aan de Tweede Kamer en de indiening van wetsvoorstellen.
Lees verder

Kamerbrief beantwoording vragen over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en nieuw systeem
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en een nieuw systeem.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en nieuw systeem
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op schriftelijke vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat studenten lang in de wacht staan door onderbezetting en een nieuw systeem.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op bericht 'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus'
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het verzoek van de vaste commissie OCW over het bericht 'RUG haalt truc uit met geld voor Chinese campus'.
Lees verder

Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over de informele EU-Jeugdraad
Staatssecretaris Blokhuis (VWS) geeft een reactie op de vragen aangaande het Europese jeugdbeleid en het Europese onderwijs- en cultuurbeleid.
Lees verder

Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen
Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de aanpak.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld'
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özdil (GL) over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld' van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
Lees verder

Kamerbrief over aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer hoe zij de herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek verder gaat aanpakken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over geen hypotheek krijgen bij een studieschuld
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ronnes en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht dat ex-studenten geen hypotheek krijgen bij een studieschuld.
Lees verder