Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 10 september 2018

Kamerstukken OCW: Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 4 Rijksbegroting.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de culturele invulling van handelsmissies
Minister Van Engelshoven (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat zij meer tijd nodig heeft de vragen van het Kamerlid Laan-Geselschap (VVD) te beantwoorden. De vragen gaan over de culturele invulling van handelsmissies.
Lees verder

Kamerbrief over stand van zaken dyslexieverklaringen met rapport
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken over activiteiten om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen. Daarnaast biedt hij het rapport 'Kwaliteit van dyslexierapporten' aan.
Lees verder

Kamerbrief bij Besluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en groen onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en andere regelgeving vanwege gewijzigde verantwoordelijkheden voor het groen onderwijs en de vorming van één bekostigingsbudget vanaf 2019. Eenzelfde brief is aan de Tweede Kamer verstuurd.
Lees verder

Kamerbrief met beantwoording vragen over brief Platform VVVO over de curriculumherziening
Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief met zijn antwoorden op vragen van het lid Kwint (SP) over de brief van het Platform VVVO over de ontwikkelingen omtrent de curriculumherziening.
Lees verder

Kamerbrief over over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) van OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) van OCW.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht "ik heb guns, TRRRRRRR"
Antwoorden van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) op de vragen van het lid Bisschop (SGP) over het bericht "Ik heb guns, TRRRRRRR".
Lees verder

Beantwoording vragen over bericht 'Basisscholen missen 1300 leraren na de zomer'
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van de leden Heerema en Wiersma (VVD) over het bericht 'Basisscholen missen 1300 leraren, na de zomer dreigt lesuitval'.
Lees verder

Kamervragen over inkomen van onderwijsondersteunend personeel
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over conciërges en ander onderwijsondersteunend personeel die het moeten doen met een veel lagere loonsverhoging en niet de forse bonus ontvangen die leerkrachten wel ontvangen.
Lees verder