Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 12 september 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief met reactie op brief over de doelmatigheidskorting en de gevolgen voor het onderwijs

Kamerbrief met reactie op brief over de doelmatigheidskorting en de gevolgen voor het onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen een brief aan de Eerste Kamer met een reactie op Commissiebrief over de doelmatigheidskorting en de gevolgen voor het onderwijs (motie Postema c.s.).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over voor onderwijs bedoelde miljoenen onterecht bij commerciƫle bureaus
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer zijn antwoorden op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over miljoenen die zijn bedoeld voor onderwijs maar terecht komen bij commerciƫle bureaus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de alarmerende omvang van het lerarentekort
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geven de Tweede Kamer hun antwoorden op vragen van de leden Kwint en Futselaar (beiden SP) over de alarmerende omvang van het lerarentekort .
Lees verder

Kamervragen over lerarentekort op Amsterdamse basisscholen
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over een immens lerarentekort op de Amsterdamse basisscholen.
Lees verder

Kamerbrief met informatie over salarisverhoging voor leraren in het primair onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de salarisverhoging voor leraren in het primair onderwijs.
Lees verder

Uitstelbrief over beantwoording vragen over bericht EU-inmenging bij Europese Studies
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van het lid Leijten (SP) over het bericht dat de Europese Commissie zich mengt in de opleiding Europese Studies.
Lees verder

Kamerbfrief over het rapport Verandering... Maar ook verbetering?
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn reactie aan de Tweede Kamer op het rapport 'Verandering... Maar ook verbetering?'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat studenten psychisch bezwijken onder prestatiedruk
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Futselaar (SP) over psychische gezondheid en prestatiedruk van studenten.
Lees verder

Uitstelbrief op Kamervragen over rapport 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'
Uitstelbrief van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Tielen (VVD) over het rapport van de Onderwijsraad met de titel 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden'.
Lees verder

Kamerbrief over het rapport 'Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt'
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Het potentieel pakken: De waarde van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt' en geeft daarop een reactie.
Lees verder