Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 26 september 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul ge...

Beantwoording Kamervragen over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul gefotografeerd kunt worden
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Geluk-Poortvliet (CDA) over de stellage in Enschede waar je als slachtoffer van een ISIS beul.
Lees verder

Kamerbrief over basisbekostiging voorgezet onderwijs en Regeling bekostiging exploitatiekosten vo
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer de regeling aan over nieuwe aanpak publicatie basisbekostiging voorgezet onderwijs en voorhang van de geactualiseerde Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor de kalenderjaren 2018 en 2019.
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden op vragen in schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 september 2018
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen die zijn gesteld in een schriftelijk overleg naar aanleiding van de Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 september 2018 in Brussel.
Lees verder

Kamerbrief over Groningse basisschoolleraren die hun leerlingen vaker onderschatten
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van den Hul en Nijboer (beiden PvdA) over Groningse basisschoolleraren die hun leerlingen vaker onderschatten dan hun collega's in rest van Nederland.
Lees verder

Wetsvoorstel Variawet en Mediawet
Lees verder

Nader rapport Variawet
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media.
Lees verder

Advies Raad van State Variawet
Lees verder

Aanbieding themaonderzoek naar scheiding bestuur en toezicht onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het themaonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GL) over de loonkloof tussen het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs.
Lees verder

Overzicht brieven OCW naar de Tweede Kamer 4e kwartaal 2018
Update van de jaarplanning 2018 met overzicht van de brieven die de bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwachten te sturen naar de Tweede Kamer.
Lees verder