vrijdag 21 september 2018

FvOv: Een professionele dialoog naar een werkbaar professioneel statuut

Een professionele dialoog naar een werkbaar professioneel statuut
Met de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister hebben leraren een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen, met zeggenschap over vakinhoud, didactiek, pedagogiek en het beoordelen van prestaties van leerlingen. Deze zeggenschap houdt in dat je samen met je collega's én met … Lees verder
Lees verder

Pensioenlab op zoek naar nieuwe lichting jongeren 2018/2019
Wil jij de stem van je leeftijdsgenoten vertegenwoordigen in de pensioendiscussie? Ben jij geïnteresseerd in pensioenen, niet ouder dan 35 jaar en van oktober 2018 tot mei 2019 beschikbaar om betrokken te worden bij het onderwerp en je te mengen … Lees verder
Lees verder

Aanvraag gratis trainingen of Quickstart Medezeggenschap nog steeds mogelijk
Heeft uw medezeggenschapsraad behoefte aan ondersteuning? Wilt u onder begeleiding een goed gesprek met uw directeur of bestuurder over de invulling van de medezeggenschap? In beide gevallen kunt u bij het project Versterking medezeggenschap een gratis begeleidingstraject aanvragen! Het project … Lees verder
Lees verder