Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 25 september 2018

AVS: Waardering beroep leraar gestegen onder scholieren

Waardering beroep leraar gestegen onder scholieren
De waardering voor het beroep van leraar is groter geworden onder jongeren: het merendeel kijkt positief aan tegen het leraarschap. Scholieren met een interesse voor deze baan hebben de voorkeur voor...
Lees verder

Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 gepubliceerd
Door intrekking van de Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 heeft minister Slob van Onderwijs op 24...
Lees verder

SWOT-analyse brengt arbeidsmarkt po in beeld
Een grotere instroom op de pabo en betere baankansen voor starters zijn enkele sterke punten van de huidige arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Daartegenover staan zwakke punten als het...
Lees verder