Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

zaterdag 1 september 2018

AVS: Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen

Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die...
Lees verder

28 september: sportieve opening van het schooljaar
Van 15 tot en met 29 september is de Nationale Sportweek. Op vrijdag 28 september staat de Sportieve Opening van het Schooljaar op de agenda. Scholen worden uitgedaagd om het nieuwe jaar sportief af...
Lees verder

#wijschoolleiders slaan alarm op 12 september
Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies één lijn is getrokken in...
Lees verder