Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 20 september 2018

AVS: Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd

Publicaties over schooltijden en MR geactualiseerd
De AVS-publicaties 'Naar andere schooltijden, en dan?' en 'Goed onderwijs goede MR' zijn in september geactualiseerd. De herziene versies zijn nu te bestellen via de website van de AVS. In de (zesde...
Lees verder

'Acties blijven nodig'
Wat betreft salaris bevat de Onderwijsbegroting 2019 geen nieuwe feiten. De AVS vindt dit teleurstellend voor alle collega's in het primair onderwijs. "Zeker voor schoolleiders en...
Lees verder

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po ook in 2018 – 2019 van toepassing
De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is ook voor het schooljaar 2018 – 2019 van toepassing. Minister Slob van Onderwijs heeft het subsidieplafond voor...
Lees verder