woensdag 29 augustus 2018

VOS/ABB: ‘Meer leraren fulltime voor de klas’

'Meer leraren fulltime voor de klas'
Om het lerarentekort op te lossen, moeten meer leraren fulltime voor de klas. Dat vindt bestuursvoorzitter Annemie Martens van PlatOO voor openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs in de...
Lees verder

Meer kinderen naar buitenschoolse opvang
Van de kinderen tussen 4 en 12 jaar gaat ongeveer een kwart naar de buitenschoolse opvang. Dat aandeel neemt licht toe, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Kijk op kinderopvang....
Lees verder

Lessenreeks over positieve groepsdynamiek
Leraren kunnen gratis lessenreeksen over positieve groepsdynamiek downloaden. Deze lessen zijn specifiek bedoeld voor in de 'gouden weken' - de eerste weken van het schooljaar die bepalend zijn voor...
Lees verder