Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 8 augustus 2018

Universiteit Twente: Navitas gaat International Foundation Year voor Universiteit Twente verzorgen

Navitas gaat International Foundation Year voor Universiteit Twente verzorgen
Het Australische bedrijf Navitas gaat de komende vijf jaar het International Foundation Year (IFY) voor de Universiteit Twente verzorgen. Deze week werd daartoe een overeenkomst gesloten tussen beide partijen, die ingaat met ingang van het collegejaar 2019/2020. Het IFY is een voorbereidingsprogramma voor internationale studenten, die zij kunnen volgen vooruitlopend op het volgen van een bachelorprogramma aan de Universiteit Twente.
Lees verder

Wateroverlast op de campus
Net als in de rest van Enschede is er vanavond veel wateroverlast op de campus van de Universiteit Twente geweest en zijn ook een aantal bomen omgewaaid.
Lees verder

Twee UT-wetenschappers ontvangen ERC Starting Grants
Onderzoekers dr. Massimo Sartori (Faculteit ET) en dr. ir. Richard Stevens (Faculteit TNW) ontvangen ieder een ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro. Van de in totaal 3.170 ingediende onderzoeksvoorstellen werd slechts 13 procent gehonoreerd. ERC Starting Grants worden toegekend voor baanbrekende onderzoeksvoorstellen en bieden de onderzoekers de gelegenheid om hun eigen groep op te bouwen.
Lees verder

Kennispark Business Walk slaat brug tussen studenten en bedrijven
Al in je eerste studieweek kennismaken met stagebedrijven en toekomstige werkgevers, het kan tijdens de Kennispark Business Walk op 29 augustus. Doel van dit nieuwe initiatief is om jong talent te laten zien welke carrièrekansen er zijn in de regio om ze daarmee te verleiden ook na hun studie in Twente te blijven.
Lees verder