Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 2 augustus 2018

Mbo today: VVD wil onderwijsgeld inzetten voor bedrijfsscholen

VVD wil onderwijsgeld inzetten voor bedrijfsscholen
De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat bedrijven meer ruimte krijgen om zelf scholen op te richten. Dergelijke bedrijfsscholen zouden mede gefinancierd moeten worden door de overheid. Volgens Dennis Wiersma, Kamerlid voor de VVD, kun je een vak het beste in de praktijk leren. Bedrijven zouden daarom meer ruimte moeten krijgen om eigen scholen […]
Lees verder

Helicon wil intern draagvlak voor kwaliteitsagenda
Helicon Opleidingen, een groene mbo-school met vestigingen in Brabant en Gelderland, stimuleert medewerkers actief mee te denken over de nieuwe kwaliteitsagenda. Met een filmpje worden medewerkers opgeroepen een bijdrage te leveren. In het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken werken de mbo-scholen aan een kwaliteitsagenda. Het is de bedoeling dat deze agenda tot stand komt in […]
Lees verder

Kandidaten beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2018 zijn bekend
Het was weer niet gemakkelijk, maar de kogel is door de kerk. Uit bijna duizend voordrachten voor beste leerbedrijf en beste praktijkopleider 2018 zijn recentelijk per provincie de winnaars gekozen. Daarmee zijn ze allen kandidaat voor de twee nationale titels. In november volgt de ontknoping. Op weg naar vakmanschap zijn leerbedrijven en praktijkopleiders voor de […]
Lees verder

Werkplaatsen 'ict en leren' en 'burgerschap' toegewezen
In het mbo worden binnenkort twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek gestart, met 'burgerschap' en 'ict en leren' als thema's. Het zijn de eerste werkplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs, in het primair en voortgezet onderwijs bestaan ze al sinds 2015. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wil met de werkplaatsen onderwijsonderzoek een duurzaam samenwerkingsverband tot stand brengen tussen onderwijs- […]
Lees verder