Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 30 augustus 2018

Mbo today: Minder klachten over de kwaliteit van stages

Minder klachten over de kwaliteit van stages
Het aantal klachten over stages neemt af. De klachten die studenten hebben gaan vooral over de onderlinge relatie tussen student, opleiding en leerbedrijf. Dat blijkt uit een klachtenrapportage van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. De rapportage heeft betrekking op de klachten die mbo-studenten in het eerste halfjaar van 2018 hebben ingediend. In totaal zijn er in dit […]
Lees verder

Koning bij opening schooljaar: 'Keus voor mbo is slim'
'Wie voor het mbo kiest, maakt een slimme keuze. Wij hebben jullie keihard nodig!' Aldus Koning Willem-Alexander vandaag bij de nationale opening van het mbo-jaar in Tilburg. Volgens de koning is de waarde van het mbo niet te onderschatten: 'Mbo'ers zijn de handen aan het bed en de voeten op het gaspedaal. We hebben jullie […]
Lees verder

Minister wil af van stagediscriminatie mbo'ers
Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil een einde maken aan discriminatie bij de toekenning van stageplekken. Uit nieuwe cijfers blijken studenten met een niet-westerse achtergrond vaak geen stageplek te kunnen vinden. De minister kondigt maatregelen aan om de discriminatie aan te pakken. Van Engelshoven baseert zich op een onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving . […]
Lees verder

SBB: maak gebruik van meldpunt stagediscriminatie
SBB roept studenten op om gevallen van stagediscriminatie te melden bij het meldpunt dat daarvoor in 2017 is geopend. Het meldpunt wordt nu nog weinig gebruikt, simpelweg omdat veel studenten niet weten dat het bestaat. Uit nieuwe cijfers blijken studenten met een niet-westerse achtergrond vaak geen stageplek te kunnen vinden, zo meldde dinsdag ook MBO-today. […]
Lees verder