zondag 15 juli 2018

Ziezon: Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!

Vooraankondiging mini symposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!
Op woensdag 28 november organiseert OZL Midden- en Zuid-Brabant in samenwerking met GGD Brabant Zuid-Oost en Mytylschool Eindhoven het minisymposium Verzuim: Wie maakt het verschil?!. Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met Zorg, Onderwijs en leerlingen die (dreigen te) verzuimen. Kijk voor meer informatie en het inschrijven:  Minisymposium Verzuim 28 november 2018
Lees verder

Motie m.b.t. minder vrijblijvendheid diabeteszorg op school unaniem aangenomen in Tweede kamer
De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. unaniem de motie aangenomen naar aanleiding van de petitie van Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School. Lees hier meer over de inhoud van de motie en hoe dit een grote stap is in de richting naar minder vrijblijvendheid bij diabeteszorg op school. In een achtergrond reportage laat RTL nieuws zien hoe [...]
Lees verder

Hoe begeleid je vo-leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij de overstap naar het ho?
In de Nieuwsflits juli van Handicap en studie expertisecentrum aandacht voor de verbetering van de doorgaande onderwijs- en ondersteuningslijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die de stap naar het hoger onderwijs gaan maken: "Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijs-professional in het vo leerlingen [...]
Lees verder

OZL: Wiskunde vanaf de bank met Sem
Het werk van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) is iedere dag anders. Soms heb je te maken met vragen van een school over een kleuter die nierfalen heeft, de andere keer zit je met een zieke tiener aan tafel om zijn leerplan door te spreken. Een tijdje geleden mochten we Sem (nu 15) begeleiden [...]
Lees verder