Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 juli 2018

Verus: Transitievergoeding na langdurige ziekte met terugwerkende kracht gecompenseerd

Transitievergoeding na langdurige ziekte met terugwerkende kracht gecompenseerd
De afgelopen week stemden zowel de Tweede als de Eerste kamer in met het wetsvoorstel Maatregelen met betrekking tot transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of...
Lees verder