Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 juli 2018

Verus: Onderwijsraad adviseert: betere lumpsum en betere verantwoording

Onderwijsraad adviseert: betere lumpsum en betere verantwoording
De Onderwijsraad publiceerde vorige week het lang verwachte advies over de financiering van het onderwijs. Het advies komt sterk overeen met de reactie die Verus aan de raad stuurde: behoud de...
Lees verder