Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 4 juli 2018

'Twee studenten op een kamer kan woningnood verzachten’

'Twee studenten op een kamer kan woningnood verzachten'
Scheidend Kences-directeur Ardin Mourik maakt zich zorgen over het woningtekort voor het groeiende aantal internationale studenten. "We moeten bijbouwen en creatiever gaan denken. Twee studenten op een kamer bijvoorbeeld."
Lees verder

Nuffic stopt met vakblad Transfer
Per 2019 stopt Nuffic met het produceren en uitgeven van het vakblad Transfer. Na het onderzoeken van een aantal scenario's heeft de organisatie besloten te kiezen om de verdiepende verhalen uit het blad nu vooral online te verspreiden.
Lees verder

Raad van Advies Orange Knowledge bijeen
Op maandag 2 juli 2018 kwam de Raad van Advies van het nieuwe Orange Knowledge programma voor het eerst bij elkaar op het kantoor van Nuffic in Den Haag. Het bestuur, bestaande uit zeven Nederlandse en internationale leden uit het onderwijs- en ontwikkelingsveld, wordt voorgezeten door mevrouw Jet Bussemaker, voormalig Nederlands minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Lees verder