Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 4 juli 2018

PO Raad: Goed onderwijs = lumpsum + betere verantwoording

Goed onderwijs = lumpsum + betere verantwoording
Maak de bekostiging van scholen en hun besturen eenvoudiger en zorg dat zij beter verantwoorden waar ze hun geld aan uitgeven. Onderzoek daarnaast of er voldoende geld is om aan alle maatschappelijke verwachtingen en de gevraagde onderwijskwaliteit te kunnen voldoen. Dat adviseert de Onderwijsraad...
Lees verder

Kindcentrum Het Speelplein koelt én verwarmt met ijs
Oud & nieuw 2014-2015. Een vuurpijl veroorzaakt een grote brand in de gebouwen van twee aangrenzende basisscholen in Uden. Dit nootlottige voorval is het begin van iets bijzonders. Gemeente, schoolbesturen en bouwwereld zetten alles op alles en twee jaar later staat er een prachtig,...
Lees verder

Effecten nieuwe cao op gemiddelde personeelslast (gpl)
De indexering van de personele bekostiging en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de gemiddelde personeelslast (gpl). De gpl voor onderwijzend personeel wordt voor het schooljaar 2017-2018 verhoogt met 4,3%.
Lees verder