woensdag 11 juli 2018

PO Raad: Effecten nieuwe cao op de personele bekostiging (update bericht)

Effecten nieuwe cao op de personele bekostiging (update bericht)
De indexering van de personele bekostiging op grond van de referentiesystematiek en de extra kabinetsbijdrage van 270 miljoen euro voor onderwijzend personeel heeft een aanzienlijk effect op de personele bekostiging 2017-2018 en 2018-2019. Zo zal de personele bekostiging voor onderwijzend personeel...
Lees verder

Sectorraden committeren zich aan de realisatie van een kennisinfrastructuur
De PO-Raad, VO-raad, MBO raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben zich eind juni verbonden aan de realisatie van een kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren met behulp van onderzoek en kennisintensieve...
Lees verder

'Zullen we het gewoon wat meer samen doen?'
Het schooljaar zit er bijna op. Terwijl besturen en schooldirecties zich buigen over de teamformatie van aanstaande schooljaar, kijken leraren en leerlingen uit naar de laatste schooldag. En daarmee is het tijd voor een terugblik van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van...
Lees verder