Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 4 juli 2018

Onderwijstalenten: Zomervakantiesluiting

Zomervakantiesluiting
Onderwijstalenten is, evenals de voorgaande jaren, tijdens de zomervakantie van alle scholen gedurende bijna vier weken (21 juli tot 17 augustus) gesloten. De projectleider is in deze periode niet bereikbaar. Het platform Onderwijstalenten blijft online, maar vacatures worden in deze periode niet geplaatst of verwijderd. Reageren op uitstaande vacatures via de...
Lees verder

Advies Onderwijsraad over verantwoording onderwijsgelden
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de manier waarop de overheid het onderwijs bekostigt en de mogelijkheden voor onderwijsinstellingen om hun bestedingen te verantwoorden. De raad beveelt aan om te blijven werken met lumpsumbekostiging en om terughoudend te zijn met doelfinanciering. Wel dienen de organen die een...
Lees verder

Hoopgevend: flinke groei bij pabo's!
Het aantal jongeren dat voor een pabo-opleiding kiest groeit komend jaar flink, meldt de AOb. Op dit moment hebben zich bijna tienduizend mensen ingeschreven. Vooral deeltijdopleidingen zijn populair (+29 procent), maar ook de voltijdopleidingen doen het goed (+11 procent). "Het is verheugend dat meer jongeren kiezen voor het leraarsberoep", zegt AOb-bestuurder...
Lees verder