woensdag 11 juli 2018

Mbo today: De rol van de docent in excellentie-onderwijs

De rol van de docent in excellentie-onderwijs
Welke rol speelt de docent bij het verzorgen van excellentie-onderwijs? Die vraag staat centraal in het derde en laatste deel in de serie brochures over excellentie in het mbo. In het mbo wordt de laatste jaren geëxperimenteerd met excellentieonderwijs. Het hoger onderwijs heeft al veel meer ervaring met excellentieonderwijs, hier meestal 'honoursonderwijs' genoemd. Om het […]
Lees verder

Bezuiniging op praktijkleren gaat door
Het voorstel om in 2018 € 7 miljoen te bezuinigen op de subsidie voor praktijkleren is door de Tweede Kamer met 76 tegen 74 stemmen aangenomen. De bezuiniging was door het Kabinet voorgesteld in de Voorjaarsnota, een soort tussenstand van de lopende begroting. Het ministerie van Onderwijs moet in 2018 nog een bezuiniging realiseren vanwege […]
Lees verder

Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 opgeheven
De Onderwijscoöperatie wordt per 1 januari 2019 opgeheven. De ondersteuning van enkele lopende projecten wordt gecontinueerd. De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door vakbonden in het onderwijs als beroepsorganisatie van, voor en door de leraar. Sinds 2011 heeft de organisatie zich via tal van projecten ingezet voor het faciliteren van leraren in hun beroepsontwikkeling. Zo […]
Lees verder

Geen materiaalkosten meer voor mbo-studenten
Het komende schooljaar hoeven mbo-studenten geen kosten meer te maken voor de aanschaf van materialen die zij voor hun opleiding nodig hebben. Zij krijgen de noodzakelijke instrumenten voortaan te leen. Dit laat minister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer weten. Een student op een mbo-opleiding heeft gemiddeld zo'n vijfhonderd tot duizend […]
Lees verder