Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 31 juli 2018

Leraar 24: Kritische denkvaardigheden bij mbo-studenten: sociale reflectie is onderbelicht

Kritische denkvaardigheden bij mbo-studenten: sociale reflectie is onderbelicht

Kritisch denken is ook voor mbo-studenten een belangrijke vaardigheid. Vooral de sociale reflectie op de werkvloer mag meer aandacht krijgen.

The post Kritische denkvaardigheden bij mbo-studenten: sociale reflectie is onderbelicht appeared first on Leraar24.

Lees verder

Sociaal kapitaal in het mbo: investeren in relaties en netwerken

Mbo-studenten hebben soms maar een beperkt sociaal netwerk. Dat belemmert hen bij het zoeken naar werk. Hoe de school hierbij kan helpen.

The post Sociaal kapitaal in het mbo: investeren in relaties en netwerken appeared first on Leraar24.

Lees verder

Mbo-docent, een vak apart. Opleiden van docenten in het mbo

Het leraarschap op een mbo vraagt om specifieke kwaliteiten. Daarvoor is de afstudeerrichting Leraar beroepsonderwijs ontwikkeld. Hoe ziet die eruit?

The post Mbo-docent, een vak apart. Opleiden van docenten in het mbo appeared first on Leraar24.

Lees verder