Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 2 juli 2018

LECSO: Toekomstcoach MEE NL

Toekomstcoach MEE NL
In aansluiting op eerdere berichtgeving kunnen wij nu meedelen dat het ministerie van SZW subsidie heeft verleend aan MEE NL, om in 5 regio’s pilots uit te gaan voeren rond invoering van de Toekomstcoach. In deze regio’s zal MEE NL in samenwerking met vso- en pro--scholen en de gemeente gedurende in totaal 25 jongeren gaan begeleiden. Volgend jaar zullen nog eens 25 jongeren middels deze systematiek worden begeleid. Doel is vroegtijd
Lees verder

Digitaal lesmateriaal voor Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen
Leraren in het (voortgezet) speciaal onderwijs die werken met leerlingen met een ernstig meervoudige beperking, lopen er tegenaan dat het digitaal lesaanbod beperkt is. Deze ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB) hebben een ontwikkelingsleeftijd onder de 2 jaar. Volgens het landelijke doelgroepen model (v)so, zijn zij ingeschaald in leerroute 1. Voor deze leerlingen wordt vaak op maat (digitaal) lesmateriaal ontwikkeld. Onlangs verscheen i
Lees verder