Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

dinsdag 3 juli 2018

LECSO: Aanpak bureaucratie

Aanpak bureaucratie
Een van de problemen die met de komst van passend onderwijs zou worden opgelost was de grote mate van administratieve last die de systematieken van de PCL’s, CvI’s en de LGF met zich meebrachten (gescheiden loketten met elk eigen werkwijzen en criteria).  Inmiddels zijn we 3,5 jaar verder en blijkt uit onderzoek (o.a. evaluatie passend onderwijs, monitor (v)so in de transities) maar ook uit de vele signalen uit het veld van het (
Lees verder

Notaoverleg passend onderwijs
Op 3 juli vond het debat in de kamer plaats over de voortgangsrapportage passend onderwijs en de brief van de minister daarover. Hieronder een kort verslag van die bijeenkomst. In de eerste termijn zijn alle leden van de vaste Kamercommissie redelijk kritisch over passend onderwijs m.n. op basis van hun contacten met ouders, leraren en leerlingen. De oppositie doet enkele voorstellen voor verbetering zoals het stellen aan een maximum voor de fin
Lees verder