Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

maandag 9 juli 2018

KVLO: Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend
Op vrijdag 29 juni ondertekenden VWS, VNG/VSG en NOC*NSF met aangesloten bonden het sportakkoord (zie download). Op basis van een brede verkenning waar de KVLO ook aan deel heeft genomen, zijn zes...
Lees verder

Save the Date: Dag voor LO 2019
De Dag voor LO is een conferentie voor praktijkgericht onderzoek. Het thema van de dag is veelzijdig bewegingsonderwijs.
Lees verder