Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

woensdag 4 juli 2018

Kamerstukken OCW: Kamerbrief over beleidsdoorlichting van artikel 4 van OCW

Kamerbrief over beleidsdoorlichting van artikel 4 van OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) van OCW.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat hbo'ers opnieuw niet warm lopen voor verkiezingen
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht dat hbo'ers opnieuw niet warm lopen voor verkiezingen.
Lees verder

Kamerbrief over de raming van de studiefinanciering
Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de systematiek en de nauwkeurigheid van de referentieraming en de raming van de studiefinanciering.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over examenkandidaten van het Vreewijk Lyceum
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over examenkandidaten van het Vreewijk Lyceum.
Lees verder

Kamerbrief over scheepswrakken en scheepsvindplaatsen
Minister Bijleveld (Def) en minister Van Engelshoven (OCW) informeren de Tweede Kamer over
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over studentenstop psychologie
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van der Molen (CDA) over het artikel 'Populariteit Psychologie en Kunstmatige Intelligentie leidt tot studentenstop'.
Lees verder

Aanbieding evaluatie accreditatiestelsel hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer het eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel. De Tweede Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij 'Eindevaluatie Valorisatieprogramma'
Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) sturen de Tweede Kamer de eindevaluatie van het valorisatieprogramma 2010-2018.
Lees verder

Meldingen bij de Onderwijsinspectie over VMBO Maastricht
Overzicht van meldingen gedaan bij de Onderwijsinspectie (vanaf 2016) betreffend VMBO Maastricht.
Lees verder

Kamerbrief over de laatste ontwikkelingen rondom VMBO Maastricht
Minister Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de laatste stand van zaken rond de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij VMBO Maastricht.
Lees verder