vrijdag 13 juli 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen GroenLinks over bericht dat één op de acht universitaire masteropleidin...

Beantwoording Kamervragen GroenLinks over bericht dat één op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Özdil (GroenLinks) over het bericht dat één op de acht universitaire opleidingen hbo-studenten weert.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken'
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Tielen (VVD) naar aanleiding van het bericht 'Hogeschool censureert uit angst voor boze Turken'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de hogeschool Saxion die een stuk over de Aramese genocide niet heeft geplaatst
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden Omtzigt, Van der Molen (beiden CDA), Voordewind (CU) en Özdil (GroenLinks) (VVD) over de hogeschool Saxion, die een stuk over de Aramese genocide niet heeft geplaatst.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het rapport 'Praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen'
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) bij het rapport 'Praktische consequenties van het afschaffen dan wel verplicht stellen van het schatkistbankieren van onderwijsinstellingen'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen uitspraak rechtbank over wijziging geslacht in de geboorteakte in: 'het geslacht is niet kunnen worden vastgesteld'
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Özütok (GroenLinks) over de uitspraak van de rechtbank Limburg waarin staat dat ook 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld' in de geboorteakte mag komen te staan.
Lees verder

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel Ouderbijdrage
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) een brief dat het wetsvoorstel over de regeling van de ouderbijdrage wordt ingetrokken.
Lees verder

Kamerbrief over subsidie, kosten-batenanalyse en evaluatie praktijkleren
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de subsidie, de kosten-batenanalyse en de evaluatie van praktijkleren.
Lees verder

Kamerbrief met antwoorden op schriftelijke vragen over berichten over onderzoekskaders onderwijskwaliteit
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt bij afwezigheid van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Bisschop (SGP) en Rog (CDA) over de berichten 'Verus niet akkoord nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs' en 'Inspectie mag geen richting geven aan kwaliteit'.
Lees verder

Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs
Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over hoe gevolg is gegeven aan diverse moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast informeert de minister de Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen op deze thema's.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Dasboard gelijke kansen in het onderwijs
Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer de Dashboard Gelijke Kansen aan. Het Dashboard houdt de ontwikkeling van loopbanen bij van leerlingen uit verschillende ouderlijke milieus.
Lees verder