maandag 9 juli 2018

Kamerstukken OCW: Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Veel trots, weinig kennis'

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Veel trots, weinig kennis'
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden Van Haersma Buma (CDA) en Pechtold (D66) over het bericht 'Veel trots, weinig kennis'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt mede namens de minister van Rechtsbescherming de vragen over de uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken.
Lees verder

Kamerbrief over reactie op motie over beleid Leven Lang Leren en rol bibliotheken Caribisch Nederland
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie over het beleid in het kader van Leven Lang Leren voor Caribisch Nederland. De motie vroeg de regering te onderzoeken hoe bibliotheken in Caribisch Nederland bij levenlanglerenbeleid een prominente rol kunnen vervullen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over geen homorol in eindmusical vanwege geloof leerling op Anninksschool
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van de leden Heerema en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) over geen homorol in eindmusical vanwege geloof leerling op Anninksschool.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen PvdA over homorol uit musical vanwege geloof van een leerling op Anninksschool
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over homorol uit musical vanwege geloof van een leerling op Anninksschool.
Lees verder

Kamerbrief over kleutertoetsen
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over hoe binnen het leerlingvolgsysteem (LVS) er gedurende de kleuterperiode geen toetsen meer zullen gaan worden afgenomen.
Lees verder

Kamerbrief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio.
Lees verder

Kamerbrief over aanbieding Regio Deal Zeeland
Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief over aanbieding Regio Deal Zeeland. Met behulp van deze Regio Deal pakken Rijk en regio samen de opgave van Zeeland aan.
Lees verder

Nader rapport over meeneembare studiefinanciering
Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering.
Lees verder

Voorstel van wet over meeneembare studiefinanciering
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering
Lees verder