Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 12 juli 2018

Kamerstukken OCW: Antwoord op Kamervragen over transparantie universiteitsbesturen

Antwoord op Kamervragen over transparantie universiteitsbesturen
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht 'Open brief aan minister: bestuurders maken alles maar vertrouwelijk'.
Lees verder

Kamerbrief met reactie op motie over kosten voor selectieprocedures
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een motie van de Kamerleden Van Meenen (D66), Van der Molen (CDA), Bruins (CU) en Özdill (GL). Deze motie verzoekt de regering ervoor te zorgen dat universiteiten en hogescholen de kosten van selectie niet bij de student terecht laten komen om zo de kansengelijkheid te bevorderen.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij rapport 'Selectie en toegankelijkheid in het hoger onderwijs'
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer bij het rapport Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen voor de informele bijeenkomst van ministers voor Concurrentievermogen, 16 en 17 juli 2018
Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 16 en 17 juli in Wenen.
Lees verder

Kamervragen over het OV-studentenreisproduct van studenten in de regio Noord
Minister Van Engelshoven (OCW)  beantwoordt  Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over te vroeg intreden van de zomerperiode 2018 voor het OV-studentenreisproduct van studenten in de regio Noord.
Lees verder

Kamervragen over bericht Studenten de pineut: OV-kaart te vroeg ongeldig
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen van lid Tielen (VVD) over het bericht Studenten de pineut: OV-kaart te vroeg ongeldig.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij het verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) 22 en 23 mei 2018
Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) aan de Eerste Kamer bij het verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 22 en 23 mei 2018. Eenzelfde brief is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief over het onderzoek naar daling indicator aansluiting arbeidsmarkt wo uit begroting OCW
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het onderzoek naar daling indicator aansluiting arbeidsmarkt wo uit begroting OCW aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Kamerbrief over toezeggingen in relatie tot transnationaal onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over toezeggingen in relatie tot transnationaal onderwijs.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen PvdA over bericht dat één op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert
Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over het bericht dat één op de acht universitaire masteropleidingen hbo-studenten weert.
Lees verder