woensdag 11 juli 2018

Kamerstukken OCW: Advies Raad van State inzake voorstel van wet over meeneembare studiefinanciering

Advies Raad van State inzake voorstel van wet over meeneembare studiefinanciering
Advies van de Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering
Lees verder

Kamerbrief over beleidsmaatregelen mbo
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal voorgenomen beleidsmaatregelen inzake het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over schoolmateriaal voor mbo-scholieren
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het bericht dat bijna de helft van alle mbo-scholieren zegt dat ze boeken en materiaal moet kopen voor hun opleiding die ze daarna nooit meer gebruiken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over schoolmateriaal voor mbo-scholieren dat niet gebruikt wordt
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat de helft van de mbo'ers spullen moet kopen die ze vervolgens niet gebruiken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de studentenstop bij zorgopleidingen terwijl er een personeelstekort is in de zorg
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Van den Hul (PvdA) over de studentenstop bij zorgopleidingen terwijl er een personeelstekort is in de zorg.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 'Vicieuze cirkel: groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn'
Minister De Jonge (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Ă–zdil (GroenLinks) over het bericht 'Vicieuze cirkel: groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn'.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verantwoording profileringsfonds door hogescholen en universiteiten
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bruins (ChristenUnie) over de verantwoording over het profileringsfonds door hogescholen en universiteiten.
Lees verder

Kamerbrief over declaraties in het hoger onderwijs
Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang m.b.t. declaraties in het hoger onderwijs.
Lees verder

Kamerbrief over bericht 'Vicieuze cirkel groot tekort aan verpleegkundigen, maar de opleidingen hanteren studentenstops omdat er geen stageplaatsen zijn'
Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over het tekort aan verpleegkundigen in relatie tot de numerus fixus op de hbo-opleiding verpleegkunde.
Lees verder

Antwoorden op Kamervragen over problemen bij ROC TOP
Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het bericht 'Grote problemen bij kleinschalig ROC TOP'.
Lees verder