Rechtstreeks uit de schoolbanken, het laatste nieuws over het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

donderdag 5 juli 2018

FvOv: Welkom bij de NVS-NVL academie

Welkom bij de NVS-NVL academie
Goede begeleiding en ondersteuning van leerlingen op weg naar hun toekomst: dat is waar de NVS-NVL voor staat. Wij geloven dat alleen deskundige, vaardige en lerende onderwijsprofessionals goede begeleiding kunnen bieden, faciliteren of coördineren. Om dat te stimuleren is de … Lees verder
Lees verder

Uitwerking opheffing Onderwijscoöperatie
Per 1 januari 2019 is de opheffing van de Onderwijscoöperatie definitief. Voor vier projecten blijft de financiering gehandhaafd. Dat zijn het LOF/Onderwijs Pioniers MBO, Leraar24, de Bevoegdhedencommissie en de ondersteuning van het Lerarenparlement. Alle andere activiteiten van de Onderwijscoöperatie zijn … Lees verder
Lees verder

Leden stemmen in met onderhandelaarsakkoord CAO-VO
Op maandag 2 juli sloot de digitale raadpleging en hebben de verenigingen van de FvOv de balans opgemaakt. De conclusie was helder, bij alle verenigingen was een ruime meerderheid van de uitgebrachte reacties voor het akkoord (over alle verenigingen gemeten … Lees verder
Lees verder